Tilbod til skule og barnehage

bokhyller langs vegg, bord med bøker

(Foto (c): Sigrid Solberg)

Biblioteket har ei eiga avdeling med bøker for born og ungdom. Her finn ein alt frå peikebøker til dei yngste, til spennande ungdomsbøker. I rommet med ungdomsbøker finn ein også faglitteratur for born og ungdom.

Barnehagen og skulen er velkomne til å besøke oss i opningstida. Det er ynskjeleg at ein avtalar tid for besøk på førehand.

Skular og barnehagar kan gjere avtale om:

  • bokkassar
  • hjelp til å finna noko å lese
  • tips til bøker på nynorsk

For klassesett sjå Bibliotekutvikling Vestland si heimeside. Samlinga inneheld over 200 klassesett til utlån. Etter bestilling kan bøkene hentast og leverast på biblioteket.

Ved å fortsetje å bruke denne sida gir du samtykke til vår bruk av cookies Personverninformasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close